Stop przemocy wobec kobiet

Orange the World to międzynarodowa kampania, której głównym przesłaniem  jest  likwidacja  przemocy wobec kobiet. Kampanię tę zainicjował w roku 1991 Women’s Global Leadership Institute przy Uniwersytecie Rutgers. Od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku organizowana jest ona przez Soroptimist International Organization oraz  Organizację Narodów Zjednoczonych i odbywa się pomiędzy 25 listopada (Międzynarodowym Dniem Przeciw Przemocy Wobec Kobiet) a 10 grudnia (Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka). Wybór tych dat to symboliczne podkreślenie faktu, że prawa kobiet są prawami człowieka. Symbolem kampanii jest kolor pomarańczowy.

Trzeba pamiętać, że przemoc wobec kobiet i przemoc w rodzinie przybierać może różne formy, przemocy fizycznej, psychicznej lub  ekonomicznej.  Nie dotyczy też konkretnej grupy społecznej. Spotyka kobiety, w każdym wieku, o różnym statusie majątkowym. Osoby doznające przemocy bardzo często czują się osamotnione i bezradne, bardzo często nie wiedzą, gdzie mogą szukać pomocy.

Wrażliwość na dziejąca się krzywdę jest naszym obowiązkiem, nie możemy pozostawać obojętne wobec osób doświadczających przemocy, dlatego też tych dniach soroptymistki ze wszystkich klubów na świecie  prowadzą szereg działań mających uświadomić społeczeństwu konieczność przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet.

Na stronach internetowych klubów i na plakatach podawane są numery telefonów,  pod którymi pokrzywdzone kobiety mogą znaleźć pomoc. W miastach wieszane są plakaty i banery uświadamiające konieczność sprzeciwu wobec przemocy.

Kolor pomarańczowy – symbol kampanii jest obecny w naszych miastach, co widać na zdjęciach z całego świata.

Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet o wysokiej pozycji zawodowej, które poprzez projekty serwisowe pracują na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet. Sl należy do grupy organizacji pozarządowych NGO i ma swoje rzedstawicielstwo przy ONZ