11.02. 2023 r. Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce

Przesłanie Sekretarza Generalnego ONZ
z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet i Dziewcząt w Nauce 11 lutego 2023 r.

W Międzynarodowym Dniu Kobiet i Dziewcząt w Nauce zwróćmy uwagę na to proste porównanie: więcej kobiet i dziewcząt w nauce to wyższa jakość badań i rozwoju nauki.

Dzięki innowacyjności oraz świeżemu spojrzeniu na naukę i technologię, kobiety i dziewczęta przyczyniają się do rozwoju wielu dziedzin nauki i poszerzają w ten sposób grono specjalistów.

Istnieje coraz więcej dowodów na to, że nierówny dostęp do nauki ze względu na płeć prowadzi do uzyskiwania słabszych wyników, czego przykładem są testy farmakologiczne, w których ciało kobiety traktowane jest jak jakaś anomalia, czy algorytmy wyszukiwania, które utrwalają uprzedzenia i dyskryminację.

W wielu miejscach na świecie dostęp kobiet i dziewcząt do edukacji jest ograniczony lub całkowicie uniemożliwiony.

Potencjał kobiet, które starają się rozwijać karierę naukową, jest ograniczany przez nierówności i dyskryminację.

Kobiety stanowią mniej niż jedną trzecią personelu naukowego, technologicznego, inżynieryjnego i matematycznego, natomiast w dziedzinach najbardziej zaawansowanych technologicznie jest ich jeszcze mniej. Zaledwie jedna na pięć osób pracujących nad sztuczną inteligencją to kobieta.

Powinniśmy i możemy podjąć więcej działań na rzecz promowania kobiet i dziewcząt w nauce:

Poprzez przyznawanie stypendiów, staże i programy szkoleniowe, które zapewnią możliwość osiągnięcia sukcesów zawodowych.

Poprzez podwyżki wynagrodzeń, programy motywacyjne i mentorskie dla pracowników, które pomogą kobietom pokonywać bariery i budować ścieżkę kariery.

A co najważniejsze, poprzez potwierdzanie praw kobiet i przełamywanie stereotypów oraz uprzedzeń i barier systemowych.

Wspólnie możemy podjąć działania, aby uwolnić ogromny, niewykorzystany potencjał kobiet i dziewcząt – zaczynając od tego by klasy, laboratoria i sale konferencyjne były wypełnione naukowczyniami. 

Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet o wysokiej pozycji zawodowej, które poprzez projekty serwisowe pracują na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet. Sl należy do grupy organizacji pozarządowych NGO i ma swoje rzedstawicielstwo przy ONZ