Program Mentorski

Organizacja Soroptimist International w Polsce uruchomiła Program Mentorski, mający na celu rozwój kobiet, wzmacnianie ich potencjału, dzielenie się doświadczeniem i pomoc w osiąganiu sukcesu.

Jako organizacja skupiająca kobiety z różnych obszarów działalności, dojrzałe i doświadczone, kobiety sukcesu, wspólnie tworzymy bank bogatych zasobów, którymi chcemy się dzielić z innymi. Progam Mentorski ma pomóc wyznaczyć cel i drogę. Nie ma potrzeby wyważać otwarte drzwi. Korzystając z kompetencji osób, które już tę drogę przeszły, poznały jej trud, pułapki i możliwości, można szybciej i skuteczniej pokonać pewne jej odcinki, zamiast samotnie kluczyć.

Jesteśmy przekonane i wiemy to z własnego doświadczenia, że wsparcie jakiego mogą udzielić Mentorki jest nieocenioną pomocą dla ambitnych kobiet zorientowanych na rozwój. Osoby, korzystające z naszego programu i pomocy Mentorek, nazwałyśmy MENTINKAMI (od ang. Mentee).

Edycja 2021 / 2022 ruszyła 16 października. Biorą w niej udział Mentorki i Mentinki z południowej Polski (Wrocławia, Krakowa, Katowic, Bielska-Białej i Cieszyna). Program przewidziany jest na 9 miesięcy. Wszystkim Uczestniczkom życzymy osiągnięcia zamierzonych celów, rozwoju, satysfakcji i ciekawej przygody.

Na kolejną edycję zapraszamy w 2022. W czerwcu ogłoszony zostanie nabór na kolejny cykl.

Zachęcamy do bliższego poznania Programu Mentorskiego Soroptimist International zamieszczonego na stronie Program Mentorski

apel dotyczący afgańskich kobiet, który zarząd UKP w imieniu polskich soroptymistek wystosował do premiera RP

Katowice, 21.08.2021

Szanowny Pan

Mateusz Morawiecki

Prezes Rady Ministrów

Kancelaria Prezesa Rady Ministrów

 Al. Ujazdowskie 1/3

 00-583 Warszawa;

Szanowny Panie Premierze,

Apelujemy do Pana, aby Rząd Polski podjął niezbędne działania zabezpieczające prawa kobiet i dziewcząt w Afganistanie i zapewniające azyl tym, których życie jest bezpośrednio zagrożone.

Przyłączamy się do Oświadczenia Europejskiego Lobby Kobiet (European Women `s Lobby / EWL ) w sprawie sytuacji kobiet i dziewcząt w Afganistanie, wydanego Brukseli 17 sierpnia 2021.

Z przerażeniem obserwujemy, jak Talibowie zajmują Afganistan i solidaryzujemy się z zamieszkującymi go kobietami i dziewczętami. Życie wielu z nich jest bezpośrednio zagrożone, dotyczy to zwłaszcza aktywistek, decydentek, zaangażowanych społecznie,  przedsiębiorczyń, kobiet nauki, badaczek.

Dla tych dzielnych kobiet przyszłość może oznaczać ograniczenie ich praw, tak ciężko przez ostatnie dekady wypracowanych. Są to prawa troskliwie chronione w naszej europejskiej kulturze, będące podstawowymi wartościami : prawa do edukacji, niezależności ekonomicznej i samostanowieniu.

Tych praw kraje Unii Europejskiej powinny bronić i przestrzegać we wszystkich swoich działaniach.

Dlatego też wraz ze wszystkimi europejskimi organizacjami kobiecymi wzywamy Unię Europejską i wszystkie kraje członkowskie do podjęcia natychmiastowych działań, mających na celu zabezpieczenie praw wszystkich kobiet i dziewczynek w Afganistanie.

Szczególną opieką powinny zostać objęte Afganki działające na rzecz obrony praw kobiet, które narażone są na odwet ze strony Talibów. Kraje europejskie powinny zapewnić im ochronę poprzez utworzenie korytarzy ewakuacyjnych, uproszczenie procedur azylowych i szybkiego dostępu do bezpiecznego schronienia. Należy także natychmiast zatrzymać deportacje do Afganistanu.

Unia Europejska, w tym Polska  powinny dołożyć wszelkich starań, aby prawa kobiet i dziewczynek w Afganistanie były respektowane. Sytuacja w regionie musi być stale monitorowana, a organizacje broniące praw kobiet wspierane.

Pogwałcenie tych zasad oraz nieprzestrzeganie międzynarodowego prawa humanitarnego powinno skutkować sankcjami. Bezczynność w tej sytuacji nie wchodzi w grę.

Zwracamy się do Pana Panie Premierze,  aby podjął Pan odpowiednie działania, liczymy na Pana wsparcie.  

Z  poważaniem, 

Zarząd i członkinie

Międzynarodowej Organizacji Soroptimist International

Unia Klubów Polski

letnie Spotkanie w ogrodzie Prezydentki

To był wspaniały pomysł!!! Nasza Prezydentka UKP zorganizowała letnie spotkanie soroptymistek w swoim przepięknym ogrodzie. Po półtorarocznym okresie kontaktów ograniczonych do rozmów przez telefon lub udziału w „teams meeting”, spotkanie „w realu”, w pełnym letnim słońcu, w zieleni, w ogrodzie pełnym kwiatów, wywołało wśród wszystkich przybyłych gorący entuzjazm. Reprezentowane były oba kluby z Wrocławia, kluby z Gdańska, z Krakowa, z Warszawy, z Katowic i Bielska Białej.

Radość z siostrzanego spotkania była ogromna. W końcu można było omówić wiele spraw, podzielić się z innymi swoimi radościami i planami, wymienić uwagi o problemach wielkich i całkiem drobnych, wspólnie cieszyć się słońcem, przygotowanymi przysmakami i obecnością uśmiechniętych, życzliwych osób.

Ważnym punktem spotkania było omówienie przygotowań do uroczystej sesji realizowanej droga internetową z okazji 30-olecia UKP. Uroczystość jest dla nas bardzo ważna, więc temat był dyskutowany długo i bardzo gorąco.

Sprawą, która również poruszono, to sposób w jaki można pomóc afgańskim kobietom, które po zwycięstwie talibów znalazły się w tragicznej sytuacji. Uzgodniono, że pomoc materialną dla uciekinierek z Afganistanu będziemy kierowały do soroptymistek włoskich, które czynnie przygotowują się do przyjęcia imigrantek; połączone działanie soroptymistek z różnych krajów będzie najskuteczniejsze.

Miły dzień zakończył się późnym wieczorem i wszystkim pozostawi wiele miłych wspomnień.

Bardzo gorące podziękowania przekazujemy naszej wspaniałej i uroczej gospodyni Karinie M. za zaproszenie i bezkonkurencyjną logistykę.

Równie serdeczne podziękowania należą się Krysi D., która przygotowała rewelacyjne przysmaki: smalczyk, małosolne ogórki i grzybki w zalewie octowej. Pychota!.

Na zakończenie przekazuję słowa gospodyni spotkania Prezydentki UKP Kariny Mostowik:

że z ogromną radością witała nas w swoim ogrodzie i cieszyła się licznej obecności, z bardzo aktywnego udziału w rozmowach i dyskusjach, z zaangażowania w sprawy soroptymistyczne i wspaniałej, przyjaznej, prawdziwie siostrzanej atmosfery.

Walne Zebranie Soroptimist International Unii Klubów Polskich

7 czerwca 2021 roku odbyło się w trybie internetowym coroczne Walne Zebranie Soroptimist International Unii Klubów Polskich.

Na Walnym Zebraniu ogłoszono wyniki tajnego głosowania korespondencyjnego, które miało miejsce w maju 2021 r. na kandydatki do Zarządu SI UKP na lata 2021-2022.

W Walnym Zebraniu uczestniczyły członkinie Zarządu Unii z Prezydentką Kariną Mostowik na czele , 18 delegatek z klubów SI, prezydentki klubów oraz gość specjalny Prezydentka Federacji Europejskiej Anna Wszelaczyńska. Zebranie prowadziła sekretarz Unii Katarzyna Brykowicz.

Przez aklamację prezydentką-elektką, która obejmie swój urząd jesienią 2022 roku, została wybrana Katarzyna Piszczako-Pałasz, członki Klubu SI w Gdańsku.

Kasiu serdecznie gratulujemy wyboru i życzymy wielu sukcesów..

Następnie zgodnie z przyjętym porządkiem obrad zebrane wysłuchały sprawozdania Prezydentki z działalności Zarządu  za okres 1 października 2020 r. do czerwca 2021r., a po wysłuchaniu sprawozdania, delegatki uprawnione do głosowania udzieliły Zarządowi absolutorium.

Następnie swoje sprawozdania przedstawiły poszczególne Komisje działające w ramach UKP. Podjęto także uchwały o zatwierdzeniu zasad aplikowania i rozliczania stypendiów przyznawanych przez Europejską Federację SI oraz uchwałę zobowiązującą Komisję Stypendialną do  zajmowania się wnioskami do SIE Scholarship i SIE Action Fund.

Po przyjęciu do wiadomości, wniosku członkini Klubu SI w Gdańsku Ewy Markowicz o zainteresowanie się problemem „tygrysich wdów” – indyjskich kobiet żyjących na terenie rezerwatu tygrysów bengalskich, które straciły mężów w wyniku ataków drapieżników; porządek obrad został wyczerpany i Walne Zebranie zostało zakończone.

8 marca 2021 r. „Dołącz do mnie na moście”, czyli Join Me on the Bridge

Mimo pandemii polskie soroptymistki 8 marca 2021 r. dołączyły międzynarodowej akcji „Dołącz do mnie na moście”, czyli Join Me on the Bridge.

Soroptymistki z obu wrocławskich klubów oraz soroptymistki z Cieszyna z mostów w swoich miastach połączyły się on-line z siostrami z Katowic, Krakowa i Bielska. Połączenia internetowe nie zawiodły, rozmowy trwały długo, było wesoło i energetycznie.

Akcja Join Me on the Bridge miała miejsce pierwszy raz w roku 2010, gdy kobiety z Konga i Rwandy spotkały się na moście łączącymi ich kraje, pokazując, że kobiety mogą budować mosty pokoju i nadziei na lepszą przyszłość. Od tamtego czasu spotkania na mostach w dniu 8 marca stały się sposobem uczczenia Międzynarodowego Dnia Kobiet  i pokazania solidarności z krajami, w których trwają działania wojenne, takimi jak Afganistan i Syria.  W ubiegłych latach w akcji  „Join Me on the Bridge” brało udział tysiące ludzi na setkach mostów na całym świecie.

Soroptimist International jest ogólnoświatową organizacją dla kobiet o wysokiej pozycji zawodowej, które poprzez projekty serwisowe pracują na rzecz umacniania praw człowieka i poprawy statusu kobiet. Sl należy do grupy organizacji pozarządowych NGO i ma swoje rzedstawicielstwo przy ONZ